Accountancy

Mr. Jitendra Upadhaya
Mr. Dilli Prasad Pokharel
Mr. Aswini Khanal

Finance

Mr. Madan Kandel
Mr. Rabindra Joshi
Mr. Pitri Raj Adhikari
Mr. Prakash Sapkota

Management

Mr.Surya Devkota
Mr. Bibek Luitel
Mr. Indra Shrestha
Mr. Kamal Chapagain
Mr. Kedar Khanal
Mr. Murari Acharya